Yaz neplodnost

Neplodnost pri mo¹kih je predvsem posledica nizke gibljivosti semenèic, nizke kakovosti sperme ali genitalne travme. Najpogosteje je neplodnost posledica slabe kakovosti semena, tj. Zmanj¹anega ¹tevila semenèic (manj kot 20 milijonov v 1 ml, tj. Zmanj¹ane mobilnosti.

Poudarek je na trenutnih spolno prenosljive bolezni in pregrevanje mod (pogoste èrpalke iz savne, majhnega in brez vetra. Vèasih je neplodnost posledica po¹kodbe mod ali vas deferens zaradi oku¾be ali po¹kodbe. To vèasih pomaga pri semenu zrele sperme in vèasih celo popolni neplodnosti. Reproduktivne funkcije lahko vplivajo tudi na bolezni srca, ledvic in pljuè.

zdravljenjePrvi korak pri zdravljenju mo¹ke neplodnosti je sprememba ¾ivljenjskega sloga. Seveda bo telesna dejavnost pomagala, kot tudi opustitev drog, kot je alkohol. Skupina semena pozitivno vpliva na prehrano z nizko vsebnostjo ma¹èob, lahko jo uporabljamo v hrani in zelenjavi ter dodamo vitaminu A kot dodatek C. Èe je neplodnost produkt hormonskih motenj, se bolniku priporoèajo hormoni. Obstrukcija vaskavinov se v nekaterih primerih konèa kirur¹ko.

vzrokiNeplodnost, ki je bolj genetsko ozadje. Zanimivo je skrbeti, predvsem v primeru, ko je partner pri¹el do veè splavov s ravni. Pogosto je zmanj¹anje plodnosti posledica nenormalnosti v kromosomih. Zadnja mutacija gena cistiène fibroze je manj pogosta. Razlog za neplodnost lahko ¾ivi tako morski pra¹ièek. Ta bolezen otro¹tva pri mladih fantih je lahko zelo nevarna. Kar 1/3 mo¹kih po spolni zrelosti lahko razvije vnetno otekanje modov, kar lahko vkljuèuje neplodnost. Spolno prenosljive bolezni so enako nevarne. Oku¾be, ki jih povzroèi Chlamydia trachomatis ali Mycoplasma hominis, lahko povzroèijo celo trajno neplodnost.Vredno je dodati in o ekipi Kallman. To je genetska motnja, za katero je znaèilno pomanjkanje ali izginotje vonja in vèasih zapoznela puberteta. Pri mo¹kih, ki jih ta motnja prizadene, so zelo nizki testisi, penis in nizka raven testosterona. Prognoza za ukrepanje je pri bolnikih s povr¹ino testisa veè kot 2,5 cm.