Vakuumski pakirni cmoki

Embala¾a je namenjena predvsem shranjevanju hrane in jo ¹èiti pred propadanjem, sestavljena je iz veè vrst, npr. Vreèk za vakuumsko pakiranje ali posebnih posod.

Vreèe so namenjene varilcem, ki zagotavljajo, da bo tako shranjena hrana ostala dlje èasa sve¾a, rok uporabnosti pa bo dalj¹i. Igra, zato so tak¹ni paketi odporni na trganje in veliko tesno. Sestavljen je iz pravih izdelkov, ki ne spreminjajo okusa ali lastnosti shranjenih ¾ivil. Med vakuumsko embala¾o lahko loèimo vreèke za enkratno uporabo in veènamenske vreèke.V skladi¹èih in ¾ivilskih trgovinah se obièajno uporablja embala¾a za enkratno uporabo, ki ima drugaèno debelino, v kateri se hranijo tak¹ne kreacije, kot so sir, prekajeno meso, klobasa in predvsem ribe in telo. Uporaba tak¹nih vreèk je mogoèa le v uspehu stroja za vakuumsko pakiranje, ki sesajo zrak in tesni ¹ive. Celoten proces izgleda takole: iz zvitka je treba loèiti del vreèke v velikosti, ki je pomembna za doloèen izdelek, ki je povezan z neke strani, v njej se montira hrana, nato pa se zbere nov del. Tak¹ne odprave se opravljajo ne za potrebe ¾ivilske industrije, temveè tudi za gospodinjstva.Embala¾a za veèkratno uporabo, za razliko od tistih za enkratno uporabo, ki jih je mogoèe popolnoma reciklirati, se lahko uporablja do petdesetkrat. To je posledica uporabe posebne zraène èrpalke. Tak¹ne vreèke so priljubljene predvsem v gospodinjstvih, uporabljajo pa se tudi za shranjevanje drugih vrst ¾ivilskih izdelkov, v hladilnike, zamrzovalnike, lahko pa se uporabljajo tudi za peko. Prav tako vam dajejo mo¾nost, da prihranite èas pri pripravi hrane, ker skraj¹ajo postopek mariniranja izdelkov veèkrat, na primer, da se v taki vreèki zaradi mariniranega mesa, po dvajsetih minutah, zdaj odvija pomembna peè.Vakuumska embala¾a bo popolnoma za¹èitila ¾ivila, èe bodo upo¹tevana doloèena pravila. V embala¾i shranite majhno kolièino hrane in pred vstavljanjem hrane si umijte roke ali si oblecite rokavice za enkratno uporabo. To bo prepreèilo vstop bakterij v embala¾o.