Turistieni izborni easopis

BagProject je spletna trgovina, ki ponuja industrijske vozièke, nakupovalne mize, torbe za prtljago, nakupovalne torbe, nahrbtnike in kolesa. Vsi prodani izdelki so izdelani iz najkvalitetnej¹ih materialov. Njihova storitev je enaka in udobna. BagProject odlikuje ekipa kvalificiranih strokovnjakov. Zahvaljujoè jim cenovno ugodni izdelki u¾ivajo v sodobnosti in udobju pri uporabi. Ponujeni vozièki, kovèki ali mize so oznaèeni z visoko odpornostjo. Pri naroèilu veè kot 200 PLN se po¹iljka brezplaèno prevzame. Pri plaèilu z banènim nakazilom je vrednost PLN 12 pri zbiranju 13 PLN. Vse ugovore bodo re¹evali zaposleni v podjetju. Lahko se obrnete od ponedeljka do petka med 9 in 16. BagProject ima nezapleteno shemo iskanja. Doloèiti morate samo vrsto materiala. Ponudba vkljuèuje na primer vozièek za blago. Idealno za prevoz pomembnih predmetov, ki tehtajo do nekaj deset kilogramov. Iz njega èrpajo posamezni uporabniki, turisti ali podjetniki. Spletna trgovina prodaja tudi trde bazarske mize za prodajo blaga na trgu. Prenosni, hitro se sestavljajo, slu¾ijo veè let. Prodaja potovalnih kovèkov velike vrednosti razliènih velikosti, barv ali oblik. Poleg nakupovalnih vozièkov so na voljo tudi barvite nakupovalne torbe. ©iroka paleta oèarljivih oblik in barv. BagProject se ukvarja tudi s trdnimi rekreativnimi nahrbtniki za dolga turistièna potovanja. Prav tako so idealni za kraj¹e izlete v center. Trgovina zagotavlja individualen pristop k vsem èloveku in ¹irok profesionalizem.

Glejte:roèni vozièek