Rezalnik cen

Vsi državljani so resni. V družbi smo skupina, del splošno sprejete celote. Odlikujejo nas določene podobnosti, skupni načrti za oddaljeno vrsto življenjskega polja, imamo tudi eno tradicijo in zgodovino. & Nbsp; To ne pomeni, da smo vsi enaki. Skupnost ljudi je pomembna skupina, ki je skupek nezanesljivih, popolnoma individualnih posameznikov. Vse glave imajo večji ali manjši vpliv na celotno delovanje skupnosti, vsaka vrednost v manjšem ali večjem vrstnem redu bi lahko uporabila za spremembo zgodovine celotne skupine.

Vrste so skupek posameznih enot, ki pa imajo dobre skupne dele, ki jih je mogoče na splošno opredeliti kot sistem splošno sprejetih dobrih norm in obnašanja. Kaj storiti in uspeti, če obstajajo ljudje, ki se razlikujejo v diametrični skupini? Zakaj so značilni? Ali je razlika v zadnjem dejstvu mogoče razumeti kot pozitiven ukrep?

Ljudje, ki ne morejo izpolniti splošno sprejetih standardov in delajo pravilno v družbi, so opredeljeni kot zaposleni z osebnostnimi motnjami. Znanstveniki motenj prepoznavajo na številne načine, vendar pa kažejo nekatere skupne značilnosti. Izhaja iz trenutka, da bodo ženske z osebnostnimi motnjami:

globoko zakoreninjeni in ohranjeni vzorci vedenja, ki jih ni mogoče popraviti tako rekoč brez razloga za kakovost, v kateri se posameznik znajde,majhna prilagodljivost odzivanja na velike družbene in zasebne situacije,skrajno ali občutno neskladje sistema s standardi, ki jih v določeni kulturi splošno sprejema,subjektivno povezan z biti ali imeti težave pri doseganju življenjskih ciljev.

Kot lahko vidite, se vse spremembe v človeški psihi razložijo v obdobju, ko oseba neha raziskovati in izvajati naše poglede, nato pa med puberteto. Zato človekove motnje v zgodnjem otroštvu skoraj nemogoče ni. & Nbsp; Niso vse vrste razlik v skupini pomenijo osebnostne motnje, ki se pojavljajo ali se pojavljajo. Čeprav se ne zdravijo, lahko povzročijo ne le prilagajanje v družbi, temveč tudi pomembne posledice, saj ni redko, da ženske, ki izgubijo osebnostno motnjo, storijo nevede kazniva dejanja ali se izgubijo.