Program dru inskega podjetja

Man Pride

Trgovinski program symfonia je na voljo za prodajo. Najpogosteje se uporablja v mladih in malih podjetjih. Program vsebuje tudi popolno evidenco inventarja. Omogoèa izdajanje dokumentov: prodaja, inventar, nakup in plaèilo. Program je povezan s tiskalniki, blagajnami in èrtnimi kodami.

Najpomembnej¹i deli programaProgram je sestavljen iz dveh razlièic: prodaje (brez skladi¹ène storitve, prodaje s skladi¹èem (ima skladi¹èno storitev. Programska oprema podpira gotovinsko in negotovinsko plaèilo ter sodeluje tudi z bankami. Symfonia trade se uporablja v drugi vrsti trgovskih in storitvenih podjetij. Programska oprema bo kupila za ustvarjanje grafiènih postavitev. Zahvaljujoè programu lahko doloèimo naèin in datum plaèila, prodajno ceno, znesek popusta, znesek posojila. Symfonia handel nudi popolno storitev za komercialne, skladi¹ène in gotovinske dokumente. Program sodeluje s programom Symfonia Finanse i Ksiêgowo¶æ. S svojim otrokom lahko ustvarjamo poroèila, periodièna poroèila, kontrolo rotacije in skrbimo za dostavo.

Program poteka dobro za inventar. Enostavno je funkcija pospe¹enega prikazovanja materialov in sorodnih materialov. Programska oprema omogoèa delo z bazo podatkov izvajalcev. Delavec upa, da bo dobavil in uredil bazo izvajalcev. Stranke lahko i¹èete, med drugim s po¹tno ¹tevilko, imenom podjetja. Aplikacija podpira ¹tevilne revije. Symphony je njegov vmesnik (izgleda lepo, medtem ko je berljiv za uporabo. Zahvaljujoè temu je funkcija z metodo mobilna in ekonomièna. Trgovinski program Symfonia je lahko povezan z imeni, ki niso nova raèunalni¹ka oprema. Velika prednost trgovinskega programa symfonia je hitro uèenje sistema. Program ne zahteva posebnega usposabljanja in stro¹kov.