Poslovno upravljanje

Upravljanje zdravega in manj¹ega podjetja je lahko veliko bolj normalno in uèinkovitej¹e s podporo programov Comarch ERP Optima. Ta edinstven, v celoti integriran program je bil zgrajen iz raziskav, ki so namenjeni vsem industrijam. Navedeni aplikacijski moduli so namenjeni fakturiranju, raèunovodstvu, upravljanju, poslovanju v zvezi s skladi¹èem ali arhiviranju informacij. Je mednarodno orodje, ki ga lahko najdete v vsakem podjetju z novimi poslovnimi profili.

Spletni program optima se zaradi minimalno raz¹irjenega modula, ki podpira vse oblike raèunovodstva, obièajno uporablja kot osnovni sistem vodenja v raèunovodskih dru¾bah. Doloèeni moduli raèunovodske programske opreme Optima imajo zelo raznoliko uporabo. Aplikacija Optima Kadry tudziez P³ace omogoèa vsakemu podjetju uèinkovito zagotavljanje kadrovskih in plaèilnih storitev. Zaradi rednih posodobitev program izvaja izvedbo v sodelovanju z osnovnimi pravnimi standardi. Raèunovodski program, ki se prodaja v okviru Comarch Optima, podjetnike izvzema iz obveznosti, da nenehno spremljajo uvedene pravne predpise.

Program Comarch je bolj okra¹en z re¹itvijo iMed24, ki olaj¹a delovanje vseh zdravstvenih ustanov. Uporaba te naprave je namenjena poveèanju ravni zdravstvenih storitev in - s poslovnega vidika - tak¹nih pripravljenih dejavnosti medicinskih podjetij in vseh ljudi, ki z njimi sodelujejo.

Vabimo vse, ki se ¾elijo pridru¾iti telesu zadovoljnih uporabnikov programa ERP Optima, da se seznanijo z mo¾nostjo Comarch Optima. Pred sprejetjem odloèitve je vredno preveriti tudi zahteve za program Comarch Optima, ki pogojuje njegovo dobro delo.

Izpostavljanje vsake vrste materiala za zaraèunavanje je zelo prijetno, prav tako izjemno urejeno zaradi programske opreme za izdajanje raèunov. Modul Comarch ERP Optima za raèune je precej intuitiven in enostaven za uporabo.