Poceni dobra zdrava hrana

V sedanjih èasih so ¹e veè porok te¾ave pri zanositvi. Torej je v va¹ih obrokih dejansko posledica visoke koncentracije toksinov. Zato je priporoèljivo opraviti ustrezne preizkuse, ki bodo ocenili, ali se moramo lotiti neplodnosti, ali preprosto imeti slabo sreèo.

Kako je to vpra¹anje? Seveda morate dati vzorec va¹e sperme za pregled. Lahko ga vzamete tako z masturbacijo kot z obièajnim spolnim odnosom. Po dostopni ceni smo kupili poseben kondom, ki bo poenostavil dostavo semena do cilja.Kaj se zgodi kasneje z lastno spermo? Po zakljuèku sledi postopek utekoèinjanja. Z drugimi besedami, doslednost se izmenjuje iz pol-trajne v doloèeno. Ponavadi ¾ivi pribli¾no ducat minut. Ne sme biti dalj¹e od ene ure. Èe se to zgodi, nadaljujemo z velikimi zdravstvenimi te¾avami. Seme je treba nositi pri temperaturi, ki je podobna telesni temperaturi, ali pribli¾no trideset ¹est stopinj Celzija.Po popolnem utekoèinjenju doloèimo prostornino semena in koncentracijo vodikovih ionov. Poleg tega preverjamo viskoznost s prenosom semena iz posode na novo. Vsebovati mora nekaj veliko od viskoznosti vode.Zadnji parameter je celoten videz vzorca. Seme po utekoèinjenju mora biti sivkasto bele barve in mora biti preproste.Kot ¹tudija je vredno obiskati specialistièni center - ¹tudijo plodnosti v Krakovu. Poleg tega je v teh velikih mestih razmeroma veliko toèk, kjer je na¹a sperma testirana proti hipotetièni neplodnosti njenega plaènika. Mislim, da ni smiselno odla¹ati z zadnjim in bolje je uporabiti jamstvo kot dejanja v stalni negotovosti.