Osve itev v nem eini

Vsi radi vpra¹amo zaposlene in jim ponudimo veliko originalnih jedi. Na ¾alost smo ponavadi aktivni in se v zadnjem trenutku odloèimo za pripravo na¹e drage hrane. Vendar pa ka¾e, da so pogosto najpreprostej¹e re¹itve najbolj¹e. Zato je vredno razmisliti o izdelavi plo¹èe s siri za turiste.

Revitalum Mind Plus

Izbor sirovÈe imamo tak¹no prilo¾nost, je vredno slu¾iti sir iz drugih vrst mleka: krave, ovce in koze. Prav tako je odlièna re¹itev, da jih uredite v regijah. Gostom omogoèa, da spoznajo jedi iz krajev, kjer jih pogosto niso. Vredno je, da obstajajo tako teoretièno pripravljene okoli¹èine, ki obogatijo prijetno degustacijo z zgodovino vsega, kar je bilo od serviranih sirov. Najpomembnej¹a stvar pa je ohraniti red okusov. Na tabli moramo loèiti dobre in blage sire. In to je, da se uredijo, da poskrbijo za ustrezno ureditev.ureditevSestavimo sir na polju, zaèen¹i z najbli¾jim (najbolje je, da ga izbolj¹amo ob 12. uri in postopoma dose¾emo vse bolj ostre. Zahvaljujoè temu, bodo va¹i gostje obèutili subtilne razlike v slogu in aromi izdelkov.estetikaNa profesionalnem pultu lahko postre¾emo sire, ki jih bomo kupili v skupini trgovin, ki ponujajo namizno posodo. Pri tem lahko uporabimo tudi absolutno stojalo ali leseno desko, ki jo je treba vedno posvetiti le zadnjemu delu. Nekateri siri, zlasti tisti, ki jih dose¾ejo, so postre¾eni v veèjih delih. Druge lahko prinesete na rezine. Tukaj vam bodo pomagali rezalniki sira, ki nam bodo omogoèili, da sir razre¾emo na visoke in privlaène rezine.PripomoèkiPoleg sira, moramo na¹im gostom ponuditi ustrezne dodatke. Lahko ¾ivijo potem orehe, oljke, brusnice, d¾em iz rowanov, rozine in suhe marelice. Dobro je, da vse sestavine dobite v loèenih skledah, tako da se ne me¹ajo s siri, ki jim postre¾emo. V zasebni ko¹ari vam postre¾emo beli kruh (po mo¾nosti hrustljavi baget ali krekerje.Pravo vinoV sirno desko bi morali slu¾iti sir in primerno vino. Najbolj naraven slog bo izbor vina iz iste regije kot sir, ki ga izdelujemo.