Igraee blagajne

V skladu z upravièenostjo do konca leta 2014 subjekt, katerega prodaja fiziènim osebam, ki ne opravljajo poslovne dejavnosti in pav¹alni kmetje, ni presegla 20 000 PLN na leto, ni bil prisiljen bele¾iti prodaje na zneske registracijskih zavezancev. Kako so se te doloèbe spremenile? Ali je blagajna v gostinskih obratih aktivna?

Od leta 2015 se zgornji predpisi ne uporabljajo veè za vodje, ki se ukvarjajo z vo¾njo majhnih barov, prostorov s pripravljeno hrano in kabin za »hitro prehrano«. Vsebina veljavnih zakonskih doloèb tudi ne velja za subjekte, ki ponujajo storitve, povezane s hrano, v velikih gostinskih obratih. Gre tudi za tiste, ki dajejo na¹e storitve sezonsko. Podobno je tudi v uspehu subjektov, ki uporabljajo pripravo hrane za zunanje uporabnike.V sistemu s pravnimi pravili v letu 2015 so vsakodnevno vsi zavezanci za gastronomske storitve zavezani k uporabi blagajne pri prodaji. V tem primeru velikost prostorov ni pomembna ali pa obstaja nenavadna restavracija ali majhen bar, ki deluje sezonsko ali celo leto. Tudi koristi se ne spomnijo na kolièino dose¾enega vpliva.Potovanje bi moralo biti dejstvo, da je zakonodajalec pomislil na èas za uvedbo tak¹ne blagajne v gostinstvu. Zato bi bilo treba denar, ki ga i¹èe v gostinskem obmoèju, uvesti najpozneje do 1. marca 2015. Do tistega dne je morala obstajati ¾e gotovinska blagajna, ki je bila ¾e prijavljena, predprogramirana, pripravljena proizvajati in prijavljena davènemu uradu. & nbsp; Blagajna bi se morala spomniti name¹èene & nbsp; gastronomske programske opreme, s preostalimi stopnjami DDV za artikle v bogatih kategorijah, kar je bil pomemben razlog za zmago z 90% popustom za nakup blagajne.

Pri uspe¹nem zagotavljanju gostinskih storitev, da davèni zavezanec do 31. decembra 2014 ni presegel meje prometa (20.000 PLN, je morala blagajna vpisati svoje zadnje delo 1. marca 2015. Vendar pa je davèni zavezanec, ki je vodil majhno gastronomijo, pred 1. januarjem 2015 presegel mejo prometa za sprostitev iz blagajne, vendar ne le decembra, pa je morala fiskalna blagajna vstopiti do 1. februarja 2015.Pomembno je tudi dejstvo, da je za gastronomske ustanove, ki so odprte po 1. januarju 2015, obvezno uvesti blagajne. Sedaj je treba na trenutnih podroèjih blagajno vpisati v roku dveh mesecev, konec meseca, v katerem je bila ustanovljena prva gostinska storitev.