Fluorescentna fluorescenena sijalka

https://ecuproduct.com/si/member-xxl-naravni-penis-stimulator-in-moska-spolna-funkcija-za-boljsi-spol/Member XXL Naravni penis stimulator in moška spolna funkcija za boljši spol

Fluorescenèna sijalka, znana tudi kot fluorescenèna sijalka ali fluorescenèna sijalka, je preprosto sijalka. Svetloba se oddaja skozi fosfor. Vendar se fosfor usmerja skozi ultravijolièno sevanje. To sevanje nastane s plinom v cevi, ki je napolnjena s plinom.

Fluorescenène sijalke so obièajno zgrajene v senci cevi. Zunaj so prekriti s fosforjem, notranjost pa iz ¾ivega srebra in argona. Glede na izbrani fosfor se sevanje pretvori v drugo barvo svetlobe - dnevna svetloba, hladno bela, bela, toplo bela ali veèbarvna.Razlikujemo ravne fluorescentne sijalke, imenovane tudi fluorescenène ¾arnice, in ¹e fluorescentne, U-oblike in kompaktne fluorescenène sijalke.Poleg tega se lahko fluorescenène sijalke glede na konstrukcijske razlike razdelijo na tradicionalne, tri-pasovne in multi-pasovne fosforje. Ob obve¹èanju o dobavi fluorescenènih sijalk se napajajo iz dveh stabilizacijskih in v¾igalnih sistemov. Pomembno je z magnetnim balastom in drugiè z elektronsko predstikalno napravo.Na ¾alost fluorescentna cev proizvaja precej manj toplote kot ¾arnica. Fluorescentna svetilka ima vi¹jo svetlobno uèinkovitost. Poleg tega fluorescenèna sijalka zaslu¾i veliko dlje. Zahteva manj¹o odvisnost svetlobnega toka. Fluorescentne ¾arnice se lahko oddajajo v novih barvnih temperaturah.®al imajo fluorescenène sijalke ¹tevilne prednosti. Najprej morajo biti opremljeni z drugo opremo, kot je balast ali v¾igalnik. Ima veliko slab¹o kakovost svetlobe. Njegova zmogljivost je odvisna od temperature okolice. Visoka frekvenca vklopa in izklopa povzroèi, da se ¾ivljenjska doba fluorescentne ¾arnice znatno zmanj¹a. Svetlobnega snopa v fluorescenènih sijalkah ni dovoljeno regulirati s pomoèjo napetostnih regulatorjev - zatemnilnikov. Obstaja stroboskopski uèinek. Fluorescenène sijalke povzroèajo ultravijolièno sevanje, ki je ¹kodljivo za oèi. Ima nizek faktor moèi. Vsebuje ¾ivo srebro, ki je izjemno velik strup, in njegov nakup je pomembnej¹i.Za zakljuèek, fluorescenène sijalke, tako kot izdelek, vsebujejo tako prednosti kot slabosti. Zato morate pred in po nakupu razmisliti o prednostih in slabostih.