Debelo v masoviji

Na poljskem trgu obstaja veliko veletrgovcev z mesom, ki imajo proizvodnjo in prodajo tradicionalnih mesnih izdelkov. Meso na debelo ima hladilna vozila, ki dajejo sve¾e pridelke kateremu koli mestu v dr¾avi, meso je izjemna beseda za u¾ivanje skeletnih mi¹ic s tkivi in nekaterimi notranjimi organi. Navadno se meso obièajno imenuje trupla predstavnikov razliènih vrst sesalcev in ptic, zaklanih v vzorcih porabe, ki so posledica vzreje ali iskanja v naravnem sredi¹èu.

Meso se redko u¾iva surovo, t.j. takoj po usmrtitvi ¾ivali in se obièajno termièno obdeluje: kuhano, ocvrto, peèeno ali du¹eno. Veletrgovci na debelo ponujajo proizvode iz polnega obsega, ki se veèinoma proizvajajo iz svinjine, govejega mesa in perutnine. Strokovnjaki za prehrano so razlikovali med belim in rdeèim mesom, vendar ta delitev nikakor ni enotna z barvo, temveè se dose¾e s koncentracijo mioglobina v mi¹iènih vlaknih. Belo meso je pi¹èanec, puran, zajec, teletina in noj, s spremembami rdeèega mesa je govedina, svinjina, konjsko meso, ovèetina, divjaèinska, kozja, raca in gosja mesa.

Izdelki ¾ivalskega izvora iz belega mesa, ki jih ponujajo trgovci na debelo, imajo manj ma¹èob, kar pomeni manj holesterola, prese¾ek katerega v ¾ivem telesu povzroèa aterosklerozo, ishemièno bolezen srca ali celo srèni napad. Telo je oèitno najbolj¹i vir zdravih beljakovin in ima vse esencialne aminokisline, ki so nujne za telo. Zoonozni proizvodi, ki nastajajo pri trgovcih na debelo s telesom, so prav tako odlièen vir ¾eleza v naravni prehrani, ki je izredno prebavljiva od vsega ¾eleza rastlinskega izvora.