Centralni sesalnik in talno ogrevanje

https://neoproduct.eu/si/money-amulet-edinstvena-pot-bogastva-in-privlacnost-srece/Money Amulet Edinstvena pot bogastva in privlačnost sreče

Proizvajalci centralnih sesalnikov zagotavljajo, da je vgradnja centralnega sesalnega sistema nizka, ne samo na vseh stopnjah gradnje, temveè tudi v uspehu ponovne gradnje v stavbah, ki so ¾e v postopku prenove. Centralni sesalniki se ne zbirajo dobro doma ali v stanovanjih, predvsem pa v uspehu industrijskih prostorov. Filtracijski sistem, ki se uporablja v centralnih sesalnikih, izbolj¹uje kakovost zraka v prostorih, velika èistilna moè in tihi naèin delovanja pa zagotavljata zadovoljstvo z dolgo uporabljenim centralnim sesalnim sistemom. Vakuumski ogrevalni sistem je sestavljen iz preostalih elementov:

Centralna napravaCentralna enota, t.j. sesalnik - obièajno je kombinirana v loèenih pomo¾nih prostorih, kot so podstre¹je, klet, kurilnica, gara¾a ali podstre¹je. Naprava vsebuje filtre, ki ustavijo vsako veèjo onesna¾evalo, uèinek tega parametra pa ne zmanj¹a moè sesanja sesalnika, ki je nespremenjen ne glede na velikost prahu v monta¾i.Izhodna vtiènicaZraèna loputa omogoèa evakuacijo zraka brez prahu zunaj stavbe. Vsi alergeni, kot so prah, pr¹ice in delci velikosti 1/10000 mm, se vr¾ejo zunaj stavbe, kar odpravlja neprijeten vonj zraka iz enote, saj je v obièajnih prenosnih sesalnikih preprosto neprijetno.Namestitev sesanja & nbsp;Sesalni vodi na strani PVC cevi so naèrtovani pod ometom, v razpokah zidov, v zemlji¹èih zgrajenih objektov ali na ometu. Omogoèajo prikljuèitev sesalnih prikljuèkov na osrednji del. V obstojeèih stavbah lahko uporabite podstre¹je, stene in monta¾ne kanale za zadnji projekt.Sesalne vtiènice & nbsp;V poslovni zgradbi se odstranijo tako, da se s sesalno cevjo (7-12 metrov lahko dose¾ejo tudi na najbolj oddaljenih vogalih prostorov. Najbolj optimalne pogoje sesanja zagotavljajo sesalne vtiènice, ki se nahajajo v osrednjih prostorih, npr. Na hodniku ali v hodniku. ©tevilo sesalnih prikljuèkov, ki jih priporoèajo distributerji centralnih sesalnih sistemov, je 1-3 vtiènice za prostor pribli¾no 80 kvadratnih metrov.